I'm just a dreamer, but I'm hanging ondu vet att verkligheten, är inte alltid så verklig.


Life is what happens while you are busy making other plans