kräftskivan

 
en kräftskiva ägde rum en lördag i början av september